Mot-artiklar

Metro 2017-03-01 - Har djurförbud – struntar i det

Djurförbud.... Vet ni vad det betyder och vad det innebär ur ett juridiskt perspektiv? Om man vet vad det betyder så förstår man varför de som har "djurförbud" fortfarande har djur och man kan inte göra något åt det.

https://www.pressreader.com/sweden/metro-sweden-malm%C3%B6/20170301/281479276196472

 

Metro 2017-02-28: Här är Sveriges värsta djurplågare.

"Jag tror att det finns en brist på kunskap hos många jurister, man
förstår inte vilket lidande djuren utsätts för, säger Johan Beck-Friis, informationschef på Sveriges veterinärförbund"

Det är inga brister i juristernas kunskap, de följer lagen. Allmänheten vet inte vad lagen säger om djurplågeri, eller förstår sig inte på den.

https://www.pressreader.com/sweden/metro-sweden-stockholm/20170228/281621010115030

Artiklar och annan information

Mot-artikel

Nedanför finns länken till artikeln som publicerades i Metro 2017-03-02, om hotet mot tjänsteperson som arbetar som Djurskyddsinspektörer.
Vi har nu skrivit en mot-artikel och skickat till journalisten på Metro, men inte fått någon respons ännu. Men detta är vad vi har skrivit:

Hot vardag mot tjänstemännen – Djurskyddsinspektörer

Svar på artikeln: Hot vardag för tjänstemän – 20170302

För att diskutera den här frågan, så måste man först svara på varför. Varför har den här situationen uppstått? Elisabeth Schöning (ES) presenterar en väldigt ensidig bild av situationen. Det finns en del djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen runt om kring i landet som använder sin position att utöva makt på ett felaktigt sätt gentemot djurägare.

Jag har själv varit med om att djurskyddsinspektören gör felaktiga bedömningar, att dokument inte behålls och försvinner. Djurskyddsinspektören har även bristfällig kompetens och gör bedömning utan nödvändig kompetens gällande djurtyper, ex: En djurskyddsinspektör gjorde felaktig bedömning av skruvhornsfår, dokumentation bifogad. En djurskyddsinspektör är inte veterinär och bör inte bedöma alla djurs hälsa och välmående, utan i dessa fall borde det tas med veterinär. Det har även inträffat obefogad hårdhänt hantering som djurskyddsinspektörer utsätter djurägare för när man ifrågasätter deras bedömning, ex: Djurskyddsinspektörer anländer oanmälda till fårfarm för inspektion. Fårägaren vill inte att djurskyddsinspektörerna ska inspektera pga att fåren är skygga och har precis lammat. Inspektörerna propsar på att gå in, varpå fåren blir så stressade att två lamm trampas ihjäl. Fårägaren skickar iväg inspektörerna och veckan därpå infinner sig två djurskyddsinspektörer med polis och handräckning utan att de har meddelat fårägaren om varför. Länsstyrelsen har inte ens erbjudit ersättning för skadorna som de har åstadkommit. Det ska även påpekas att personen i fråga inte var Livsmedelsproducent, utan privat person som inte profiterar från detta, utan hade fåren som ”gräsklippare”. Fårägaren har nu avslutat fårhantering pga att person känner sig trakasserad. Trots att personen i fråga har avslutat, så har Länsstyrelsen gjort en ny kontroll nyligen. När djurskyddsinspektörerna blev meddelade på plats att fårhanteringen inte finns mer, så gick de och kontrollerade ägarens ankor och höns. Vilket de inte har befogenhet till att göra. Utan de måste endast hålla sig till det som står i protokollet för besöket, som även måste visas vid besöket och inte gjordes.

Om det nu är så som ES säger, att sju av tio (70%) djurskyddsinspektörer utsätts för hot av djurägare. Är det inte märkligt att inte finns en enda anledning som beskriver varför detta händer. Då är det märkligt att djurägarna inte har gjort något fel gentemot djurskyddsinspektörerna. Detta handlar inte om hat och ett generellt missnöje från djurägares sida gentemot kontrollanterna. Detta handlar om ett utbrett maktutövande från kontrollanterna som resulterar i en våldsamt reaktionen från djurägarna som försätts i den här situationen från kontrollanterna. Det betyder inte att vi säger att det inte finns djurägare som beter sig illa utifrån ett missnöje. Det betyder inte heller att alla kontrollanter missbrukar sin position. Om man nu ska diskutera det här problemet då måste man svara på frågan VARFÖR? VAD som har hänt? För att sedan finna ut hur problemet ska lösas.

ES beskriver en otroligt skev situation där det är ganska uppenbart att vissa vitala delar har lämnats ut. Om det nu är så att kontrollanterna har blivit uthängda med bild mm av olika grupper, så finns det en gedigen anledning till det, i åtminstone några av fallen. Det är inte heller acceptabelt att dessa grupper hänger ut kontrollanter och gör det anonymt. Samt att inspektörerna som har skött sitt arbete på ett gediget sätt inte heller hängs ut. Anledningen till den här ståndpunkten i detta ärende är att efter fattat beslut så är det en offentlig handling som alla kan hämta hem och läsa. Om beslutet som har fattats är bristfälligt, dvs frukten av det förbjudna trädet, bristfällig utredning = bristfälligt beslut. Då kan man faktiskt lägga ut detta för att informera allmänheten, men man behöver inte vara anonym, men kan samtidigt visa att beslutet var felaktigt.

https://stinaskonsulttjanster.wordpress.com/2017/03/25/mot-artikel/

https://www.pressreader.com/sweden/metro-sweden-stockholm/20170302/281663959792644