Priser & Tjänster

 

Beteendekonsultation                                    1500 kr

Uppföljning                                                       500 kr / påbörjad timma

Enstaka timmar utan konsultation                750 kr / påbörjad timma

 

Betalning

All betalning sker via faktura från DoggieDog När du bokar ett möte skickar vi en förskottsfaktura som du betalar före första träffen med Stina. Resterande timmar faktureras löpande i efterhand. Väljer du att boka fristående enstaka timmar utan paket, faktureras även dessa i förskott.

Avbokning

Tänk på att bokad tid är bindande och att du betalar en administrationsavgift på 300:- om du vill avboka oavsett anledning. Bokar du av senare än 24 timmar före överenskommen tid är du skyldig att betala hela besöksbeloppet. Faktura skickas på administrationsavgift alternativt besöksbelopp om betalning inte redan är gjord.